شرکت مهندسی پادساز
Civil Engineering Co

بیگمان یکی از اصلی ترین عناصر درساخت Ùˆ اجرای  ÛŒÚ© ساختمان بهره گیری از نقشه اولیه مناسب Ùˆ همچنین طراحی بدون عیب نقص میباشد . هرقدر در مرحله طراحی Ùˆ اتخاب نقشه وسواس بیشتری بخرج دهیم Ùˆ گروه طراحی Ùˆ مشاوره متبحرتری را انتخاب کنیم در مراحل اجرا Ùˆ همچنین کنترل  Ø¨Ø§ مشکلات کمتری  Ø±ÙˆØ¨Ø±Ùˆ خواهیم شد .

گروه مهندسین پادساز دارای دپارتمان طراحی کم نظیری است که متشکل از مجموعه ای ازمهندسان معمار و سازه است که با ترکیب ای از جوانی و دانش و ایده در کنار تجربه و مهارت به ما امکان طراحی هرگونه ساختمان را میدهد .

بخش طراحی معماری ما در انتخاب و طراحی پلان مناسب جهت ساختمان شما با درنظر گرفتن ابعاد و اندازه های زمین یا ملک مورد نظر و کاربرهای درخواستی و با در نظر داشتن اخرین ضوابط و بخشنامه های قانونی و در هماهنگی با سلیقه و امکانات شما بهترین نقشه و طرح اولیه را برای شما انتخاب و طراحی مینماید .

 

 

با تایید پلان اولیه  Ø·Ø±Ø­ دوبعدی مورد نظر به طرحی سه بعدی  ØªØ¨Ø¯ÛŒÙ„ گشته  ØªØ§ بتوان تصویری دقیق تر Ùˆ قابل درک تر از انچه طراحی شده به مخاطب ارائه کرد . در این مرحله امکان جانمایی کلیه عناصر داخلی Ùˆ چیدمان درخواستی مشتری با توجه به سلیقه Ùˆ همچنین نظرات کارشناسی مهندسین ما فراهم میباشد . 

 

 

 

Ùˆ پس از تایید نهایی مراحل محاسبات جهت نقشه  های سازه در خصوص پلان مورد نظر انجام گرفته Ùˆ